Plávajúce podlahy

 

Plávajúce podlahy

Jednotka

Cena (€)

Príprava a vysávanie podkladu

0,5

Izolácia ( parozábrana )

0,17

Izolácia ( kročajová )

0,17

Pokládka drevenej a laminátovej podlahy (plochy nad 3 x 3 m)

4,5

Pokládka drevenej a laminátovej podlahy (plochy do 3 x 3 m)

5,3

Lištovanie ( obvodové lišty )

bm

2

Ukončovanie bez prechodových prvkov ( obvodové lišty )

rez

1

Ukončovacie a prechodové prvky ( obvodové lišty )

ks

0,27

Lištovanie ( prechodové lišty )

ks

3,32

Tmelenie parketovým tmelom

1 hod/osoba

6,65

Káblovanie

ks

6,64

Vykrúženie otvoru do vetracej šachty

ks

6,5

Demontáž radiátora ( s inštalovanými ventilmi )

ks

7

Montáž radiátora ( s inštalovanými ventilmi )

ks

4

Zrezanie dverí so zameraním

ks

6,5

Montáž prahu

ks

5

Montáž parapety

bm

4

Prerobenie prípojky plynu

ks

33

Osadenie obložkovej zárubne

ks

40

Nezamerateľné práce

1 hod/osoba

6,65