Murárske práce

 

Murárske práce

Jednotka

Cena (€)

Osadenie keramických prekladov

ks

4

Montáž keramického stropu (Nosníky)

mb

3,7

Osadenie vložiek keramického striopu

m2

8,3

Omietka hrubovrstvá steny do 30 mm

m2

7,3

Omietka hrubovrstvá príplatok za každých 10 mm nad

m2

2

Kotvenie priečok

1bm

1,5

Nosné murivo Ytong, Porotherm

m3

30

Murovanie ( porobetónové tvárnice ) 5cm - 10cm

8,3

Murovanie ( porobetónové tvárnice ) 10cm-20cm

9,96

Murovanie ( porobetónové tvárnice ) 20cm-25cm

11,62

Murovanie ( pálené tehly )

13

Hrubé omietky

6

Kotvenie múrov

1 kotva

0,7

Nanesenie a orezanie montážnej peny

bm

0,3

Vymurovanie rohov mimo 90°

ks

33,19

Vymurovanie klenby

ks

50

Vymurovanie otvorov

ks

19,92

Osadenie oceľových zárubní

ks

24,9

Špalety  vyrovnávanie

bm

6,64

Špalety finálna úprava

bm

6,64

Sieťkovanie stien

2,32

Sieťkovanie stropov

4

Penetrovanie 1x

0,5

Vyrovnávanie podláh, stien a stropov do 1cm

6

Vyrovnávanie podláh, stien a stropov do 2cm

9,96

Vyrovnávanie stien a stropov nad 2cm

13

Vyrovnávanie podláh ( betónový poter )

1 vrece

6

Bandažovanie styčných spojov sklotextilnou sieťkou

bm

2

Stierkovanie stien

4,65

Stierkovanie stropov

6

Vymurovka sklobetón ( sklenené tvárnice )

1 tvárnica

3,32

Vystuženie prekladov roxormi ( nad dverami a otvormi )

1 preklad

6

Osadenie keramických prekladov

1 preklad

8