Debniace a železiarske práce

 

Debniace a zeleziarske  prace

Jednotka

Cena (€)

Debnenie základov tradičné

m2

6,3

Debnenie stropu tradičné drevenné

m2

11

Debnenie klembových pásov

m2

15

Debnenie prekladov

m2

9

Železiarske práce z oceľových prútov

t

212

Podstojkovanie stroných konštrukcií

ks

6,6

Zhotovenie betónového schodiska

ks

833

vencove pasy debnenie, zelezo a s betonpumpou

bm

6