Obhliadka

 

Obhliadka

Jednotka

Cena (€)

Zameranie stavu a spracovanie cenovej ponuky bez materálu

rozpočet

10

Zameranie stavu a spracovanie cenovej ponuky vrátane materálu

rozpočet

33