Stavby

 

Priemyselné stavby  

  Súčasťou nášho výrobného programu je priemyselná výstavba. Dôkazom toho je realizovanie rozsiahlych rekonštrukcií výrobných a skladovacích objektov, výstavba nových ocelových hal , rekonštrukcie viacepodlažných administratívnych budov a dalších priemyselných stavieb.

 Rodinná výstavba

  V našej spoločnosti má nemalý podiel v objeme práci práve rodinná výstavba. Ať už stavba rodinných domov na kľúč alebo rodinná výstavba domov využívaných k rekreácii.  K tomu patrí i zaistenie a prevedenie všetkých prvkov týkajúcich sa interiérov.